KORUPCJA KOMERCYJNA

Druga forma korupcji zwana jest komercyj­ną. Występuje ona, gdy korupcję inicjują lu­dzie interesu, przedsiębiorcy, przekupując urzędników bądź władze polityczne w celu za­pewnienia sobie wyjątkowo korzystnych wa­runków działania. W XVI—XVII wieku w taki sposób angielscy przedsiębiorcy starali się o po­parcie dworaków, organizując tak zwane „mo­nopole” związane z wielkimi zyskami (na przy­kład przywilej importu piwa, wina, transportu węgla, produkcji papieru itp.). Jednak klasycz­na korupcja komercyjna rozwinęła się w Ame­ryce XIX wi e k u .o Sk and ale związane ze speku­lacją działkami budowlanymi, budową kolei że­laznej, koncesjami kopalnianymi i na wyrąb drzewa, inżynierią miejską, nielegalnymi dzie­dzinami działalności (przemyt alkoholu, prosty­tucja, gry hazardowe) żyją w legendach i opo­wiadaniach po dziś dzień.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)