KORUPCJA JAKO CHOROBA SPOŁECZNA

Korupcja jest cho­robą, tak jak chorobą społeczną jest alkoholizm lub plaga samobójstw i tak jak tamtych cho­rób, nie można jej leczyć objawowo. Korupcji nie można wyeliminować z życia tylko środka­mi administracyjnymi, trzeba zlikwidować jej przyczyny — to jedyna realna możliwość.  Przede wszystkim należy zlikwidować pod­stawową przyczynę korupcji: niedobór. Jest bo­wiem oczywiste, że korupcja pleni się niepo­wstrzymanie na brakach artykułów rynko­wych, usług, możliwości, praw, gwarancji. Do­póki występuje niedobór, dopóty trzeba orga­nizować podział dóbr, trzeba powierzyć komuś czynności dzielenia: urzędnikowi, sprzedawcy sklepowemu, komuś zajmującemu odpowiednią ku temu pozycję. Ten akt powołania władzy rozdzielającej jest jednym z podstawowych wa­runków wstępnych powstania korupcji.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)