KORUPCJA A STRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA

Niestety, nie ma na ten temat konkretnych badań, ale wydaje się prawdopodobne, że na dłuższą metę korupcja pogłębia i utrwala nierówności społeczne. Moż­liwe, że dziś u nas istnieją też pewne działania w odwrotnym kierunku. Wniosek taki nasuwa się z obserwacji awansu materialnego niektó­rych zawodów, dawniej o niższych dochodach, ale ostatnio podniesionych do rangi zajęć „na­piwkowych”. Podobne przykłady można zna­leźć za granicą. Ogólnie jednak ii nas dotyczy reguła, kto jest bogatszy, kto zajmuje korzyst­niejszą pozycję, ten ma więcej środków mate­rialnych i niematerialnych do korumpowania. W rezultacie przez naczynia włoskowate i ka­nały korupcji dobra materialne i niematerialne pomnażają zasoby warstw i tak już dobrze sy­tuowanych materialnie i społecznie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)