KORUPCJA A SPOŁECZNY PODZIAŁ DÓBR

Literatura fachowa definiuje korupcję za­zwyczaj zbyt wąsko, przynajmniej z naszego punktu widizenia. Wielu uważa za korupcję tyl­ko takie przypadki, kiedy urzędinik służby pu­blicznej realizuje swe prawo do decyzji nie w interesie ogółu, lecz we własnym indywidual­nym interesie. Szersza i bardziej możliwa do przyjęcia jest dla nas definicja Rogowa i Lassweila, według której czyn korupcyjny popełnia każdy, kto powodowany swoim bezpośrednim lub pośrednim interesem narusza system reguł, za którego realizację sam jest odpowiedzialny. Ponieważ jednak — po głębszym ustanowie­niu się — można powiedzieć, że tkażdy ,z. takich systemów reguluje podział, wymianę i prze­pływ dóbr, którymi dysponuje społeczeństwo, więc idąc krok dalej można zdefiniować korup­cję po prostu jako deformację społecznego po­działu dóbr. Przedtem musimy jednak poczynić pewną dygresję.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)