KORUPCJA A EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Stąd tak ważne jest uświadomienie, że taka purytańska pasja, nawet uwieńczona sukcesem,, w ostatecznym rezultacie przyniosłaby więcej strat niż korzyści. Korupcja bowiem, choć za­sadniczo jest zjawiskiem patologicznym i szkod­liwym, jako pasożyt żeruje nie tylko na słabych, chorych tkankach praktyki społecznej,, ale także na zdrowych. Tąk więc rzucając się na nią ogniem i mdeozem, czy też wprowadzając drakońskie ustawy, możemy poważnie okaleczyć także te zdrowe tkanki i (zniszczyć prawidłowe- tendencje. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ujawnienie warunków występowania i przyczyn korupcji, a przy ich znajomości u- kształtowanie takich struktur ekonomicznych i społecznych, które uczynią korupcję zbędną i niemożliwą, jednocześnie pomagając w roz­woju pozytywnych tendencji i przejawów, uprzednio splątanych ze zjawiskami korupcyj­nymi.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)