KONSTRUKTORZY KABLA TRANSOCEANICZNEGO

Od szybkości, rozchodzenia się jej przez kabel zależy również prędkość przekazywania informacji telegraficznych. Badania Thomsona doprowadziły do ustalenia tzw. „prawa kwadratów”, które głosiło, że szybkość telegrafo­wania za pośrednictwem kabla jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu jego długości. Przeciwdziałać temu zjawisku mogło tyl­ko zwiększenie przekroju żyły przewodzącej prąd, a to z kolei podnosiło koszt kabla i komplikowało jego konstrukcję. Konstruktorzy kabla transoceanicznego zmuszeni byli do obli­czenia najkorzystniejszego przekroju przewodzącej żyły kabla.  Na odległym końcu kabla sygnały elektryczne docierały bar­dzo osłabione i „zamazane”. Do odczytywania słabych impulsów elektrycznych Thomson zastosował galwanometr lusterkowy wła­snego pomysłu.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)