KOMPLIKOWANY PROBLEM

Problem komplikowany jest ponadto przez fakt, że proces kooperacyjny przynoszący korzyść jednej społeczności nie mu­si być bezwarunkowo korzystny dla drugiej. Nie mamy tu nawet na myśli zdarzających się w całym społeczeństwie wypaczeń w rodzaju po­wstania struktur nacjonalistycznych lub izola- cjonistycznych oraz ich groźby z punktu wi­dzenia międzynarodowego, ale wytwarzające się w ramach większej, luźnej społeczności pa­sożytnicze mniejszości silnie ze sobą związa­ne przez kooperację, na przykład lobby eko­nomiczne, polityczne czy nawet mafię. I jeśli się głębiej zastanowimy, dojdziemy do wnios­ku, że tragedia pastwisk w rzeczywistości his­torycznej także nie przebiegała tak, jak to przedstawiono w przykładzie z zakresu teorii gier. Naprawdę nie nastąpiła wcale tragedia wspólnych pastwisk; nie uległy one zagładzie, ale zostały przywłaszczone przez mniejszość, która pozbawiła większość praw wypasu i po­dzieliła pastwiska między siebie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)