KOLEJNY PRZYRZĄD

Kolejnym przyrządem, jaki spotkamy w rozpatrywanym ukła­dzie, jest opornik. Pod wzglądem konstrukcyjnym jest to bardzo prosty element, którego zasadniczą cechą jest wartość opor­ności czynnej wyrażonej w omach. Opornik zastosowany w_apa- racie telefonicznym mierzy około 600 omów.Następnym elementem aparatu telefonicznego, jaki uwidocz­niono, będzie dzwonek elektryczny. Zanim wyjaśnimy istotne cechy dzwonka telefonicznego, warto przypomnieć sobie zasad­nicze części dzwonka zwykłego, który właściwie jest dzWonkiem obojętnym, zwanym też dzwonkiem prądu stałego.  W dzwonku obojętnym mamy elektromagnes, kotwicę, do której jest przymocowany młoteczek, oraz czaszę. Kotwica z jed­nego końca jest umocowana nieruchomo za pomocą płaskiej sprężyny stalowej umożliwiającej ruch drgający.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)