KOLEJNY OKRES

Okres trzeci rozpoczął się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wówczas to zamiast strategii agresywnych na pierwszy plan wysunęły się stopniowo strategie kooperacyjne Podkreśliłbym tu trzy czynniki, które odegrały rolę w tej zmianie. Jeden z nich wynikał z poli­tyki międzynarodowej, drugi był czynnikiem społecznym, trzeci związany był ze środowis­kiem naturalnym. Uwagę na strategie koope­racyjne zwrócił przede wszystkim fakt, że kon­frontacja zimnowojenna prowadziła do niewy­obrażalnych i niemożliwych do akceptacji skut­ków nie tylko w rzeczywistości, ale i w świecie macierzy teorii gier. Rapoport (który w latach 1960 i 1964 opublikował dwie książki krytyku­jące w nich strategie agresywne oraz zachę­cające do upowszechniania strategii kooperacyjmych) wspomina, że w ramach symulacji wojny atomowej w ujęciu teorii gier stratedzy rozważali na przykład problem, za cenę ilu ist­nień ludzkich opłaca się jeszcze zwycięstwo.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)