KOLEJNE PRÓBY

Żywot pierwsze­go kabla nie był długi. Wkrótce zamilkł na zawsze, pozostając jako złom w królestwie Neptuna.  Dalsze próby podjęto dopiero po upływie siedmiu lat. Udosko­nalono konstrukcję kabla, zbudowano specjalne maszyny i urzą­dzenia służące do opuszczania go ze statków.W kolejnym etapie przełożono kabel długości 5500 km pomię­dzy brzegami Francji i USA. W roku 1870 założono kabel pod­morski łączący Anglię z Indiami, w następnym zaś roku połączo­no Wyspy Brytyjskie z Australią. Kilka lat później połączono Europę z Brazylią.Kończąc omawianie historii telegrafii podwodnej, należy wska­zać na jedno z ważniejszych odkryć, które zostało dokonane w początkowym okresie łączności dalekosiężnej.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)