KILKA TYPÓW PUŁAPEK

W 1968 roku „w amerykańskim czasopiśmie „Science” ukazała się praca Garretta Hardina pod tytułem Tragedia wspólnego pastwiska, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. Har­din, biolog z wykształcenia, widział w niepo­wstrzymanej już niemal eksplozji demograficznej jeden z największych dylematów społecz­nych naszych czasów. Mechanizm tego zjawis- Ka oceniany jako fatalny, autor analizował na ^ przykładzie zapożyczonym od pewnego XIX-wiecznego matematyka W. F. Lloyda. Otóż wyobraźmy sobie wspólne pastwisko gminne, na którym zgodnie z ukształtowaną we wsi tra­dycją każdy z 10 mieszkających w niej gospo­darzy może wypasać po jednej krowie. Dla u- proszczenda załóżmy, że każda z pasących się krów waży po 1000 funtów, tak więc ich łączna J waga wynosi 10 000 funtów. Pewnego razu je­den z gospodarzy wpada na pomysł podwoje­nia swego zysku i wypędza na pastwisko jesz­cze jedną krowę.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!