JEDNOSTKI NATĘŻENIA, NAPIĘCIA I ODPORNOŚCI

Podstawową jednostką napięcia jest jeden volt (V) Za jednostkę natężenia prądu przyjęto amper (A)W teletechnice spotykamy często prądy o natężeniu tysiąc, a nawet milion razy mniejszym od jednego A .Są to:jeden miliamper (1 mA); 1 mA *= 0,001 A = 10“8A? jeden mikroamper (1 jiA); I “ 0,000001 A =* 10“« A.Za jednostkę oporności przyjęto jeden om (£2)W praktyce spotykamy miary tysiąc i milion razy większe:1 kiloom (kQ) == 1000 omów? 1 megaom (MQ) = 1 000 000 omów.Ponadto sporządzono charakterystykę techniczną dwóch podstawowych przyrządów pomiarowych — miernika uniwersalnego i omomierza oraz prze­wodów teletechnicznych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)