JEDNA INFORMACJA

Wystarczy choćby przytoczyć jedną informację: w połowie ubieg­łego wieku jeszcze 1 miliard 300 milionów hek­tarów ziemi było wspólną własnością; przez sto lat dwie trzecie tej ilości, a więc prawie 900 milionów hektarów, przeszło z rąk do rąk, sta­jąc się własnością biznesmenów. Wielu ludzi uważa jednak, że ta spektakularna korupcja komercyjna, która w formach bardziej cywili­zowanych, na przykład w formie dotacji wpły­wających do kas partyjnych, korzystnych „su­gestii” handlowych lub urabianie decyzji na korzyść różnych lobby jest jeszcze ciągle żywa na całym świeaie, nie przynosi tak wielkich szkód (a nawet w pewnych wypadkach może być — jak się przekonamy — korzystna) jak obrastająca życie codzienne i współżycie spo­łeczne pleśń korupcji urzędniczej.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)