ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIE

Cały czas bowiem istnieje zagrożenie, że ktoś, kto „wyskoczy” z koalicji, zyska na tym więcej niż ci, którzy w niej pozostaną. Jak się przekonaliśmy, aż do ósmego gospodarza każdy z dezerterów zyskuje więcej przez de­zercję niż kooperację. Stąd też w każdej chwi- i może znów zacząć się reakcja łańcuchowa dezercji.Są jednak takie sytuacje pułapkowe, w któ­rych od pewnego momentu — od chwili, kiedy za pomocą tworzenia koalicji uda się przekro­czyć pewien próg — wszyscy wybierają auto­matycznie strategię kooperacyjną, ponieważ jest bardziej opłacalna. Tworzenie koalicji jest tak ważnym i tak nieodzownym elementem współżycia społecznego, że warto się w tym miejscu pokusić o małą dygresję i o pewien wysiłek analizy tego problemu. W literaturze achowej wypracowano bowiem pewien język, za pomocą którego można dokładniej opisywać charakter i możliwości rozwiązywania pułapek społecznych. Zanim przejdziemy dalej przedsta­wię podstawowe elementy tego języka.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)