INNE PRZYKŁADY

Gry tej zwykło się używać do modelowania wyścigu zbrojeń. Dane są dwa kraje — a jak wiemy, takich par krajów jest wiele — które występują z roszczeniami do jakiegoś obszaru. ” „Dolarem” w grze jest właśnie ten obszar, któ­ry można zająć po zwyciężeniu przeciwnika. Sumy proponowane za jednego dolara odpowia­dają wydatkom na zbrojenia. Zupełnie tak jak w grze, mechanizm zbrojeń napędzany jest (o- bok wielu innych czynników) ciągłym podwyż­szaniem kwot przeznaczonych na zbrojenia, aby zapewnić sobie zwycięstwo — nawet wtedy, kiedy wydatki już dawm przekroczyły war­tość wspomnianego terytorium. Wystarczy wspomnieć tu większe czy mniejsze państwa wydające miliardy na ogromnie drogie uzbro­jenie, którego czasem nawet nie potrafią ob- sługfwać, miliardy, których brak powoduje w danym kraju dużo większe straty niż zyski, jakie mogłoby kiedyś przynieść „pokonanie” przeciwnika.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)