GROŹNY TYP PUŁAPKI

I tu znów napotykamy bardzo groźny typ pułapki. W przypadku zdecydowanej większo­ści ludzi zdolność i gotowość do kooperacji, do współpracy społecznej jest bardzo duża. Zdol­ność ta jest jednak takim samym „skarbem, społecznym” jak zasoby surowcowe i energetyczne Ziemi lub, a tu analogia jest leszcze raf niej sza, zdolność produkcyjna Ziemi! Moż­na jej tak samo nadużyć, można ją tak samo zmszozyc przez rabunkową gospodarkę.Podobno Eskimosi mają kilkadziesiąt słów na oznaczenie różnych rodzajów śniegu. Dzieje się to chyba dlatego, że w ich stronach jest wiele śniegu różnego rodzaju. Ozy podobna jest przy­czyna tak bujnego u nas rozkwitu rodziny słów bliskoznacznych na oznaczenie pewnego kręgu zjawisk?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)