GROŹNA PUŁAPKA

Pułapka jest bardzo groźna, bo ce­lem do zdobycia jest często nie jakieś konkret­ne terytorium, lecz suwerenność i niezależność jednego z państw lub też obu. Nierzadko bo­wiem zdarza się, że spiralę wydatków urucha­miają zbrojenia o charakterze defnsywnym, obronnym ze strony kraju obawiającego się o swe bezpieczeństwo (odgrywa tu rolę opisana przez Rapoporta „pułapka o sumie zerowej”), co w niczym nie zmienia faktu, iż raz urucho­mionej eskalacji zbrojeń prawie nie sposób za­trzymać. Pułapki typu „gonię za swoimi pieniędzmi” działają nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i w sknomniejisizym krajowym wymiarze umiejętności i nieumiejętności współżycia ludzi. Pomyślmy o drobnej sprzeczce dwojga ludzi, na przykład małżeństwa, oraz dyskusji, która po­tem następuje i w której każda ze stron usiłu­je udowodnić, że to ona ma rację, a winna jest druga strona.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)