DYNAMICZNE TENDENCJE

Dynamiczne tendencje rozwoju gospodar­czego i społecznego muszą wtedy szukać moż­liwości ruchu naprzód po okrężnych, czasem korupcyjnych drogach. Największym proble­mem nie jest wtedy to, że kształtuje się jakaś praktyka korupcyjna, która do pewnego czasu może nawet pełnić pozytywną rolę, ale to, że na dłuższą metę korupcja niszczy, paraliżuje tendencje rozwojowe i hamuje lub zatrzymuje cały proces rozwoju. Trzeba zapewnić możliwie największe możli­wości realizacji reguły wydajności oraz otwar­tego, konkurencyjnego wyścigu efektywności. Jeśli bowiem społeczeństwo’ w każdej dziedzinie, w usługach, w szkole, w przychódniach lekar­skich, w urzędach, w życiu publicznym, na szczeblach awansu pracowniczego, urzędniczego, społecznego konsekwentnie nagradza korzystne społecznie osiągnięcia dodatkowe, to można za­łożyć, że większość członków społeczeństwa bę­dzie chciała uzyskać dodatkowe dochody zwięk­szając wydajność.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)