DWIE WKŁADKI

  • Mamy więc przed sobą dwie wkładki mało różniące się wy­glądem zewnętrznym. Zarówno mikrofon, jak i słuchawka są wykonane w kształcie okrą­głych zamkniętych puszek, które za pomocą specjalnych styków znajdujących się we-, wnątrz obudowy mikrotelefonu łączą się z układem aparatu. Rozmontowanie wkładki mi­krofonowej jest niemożliwe i doprowadziłoby do jej uszkodze­nia. Dlatego też budowę tego przyrządu rozpatrzymy na sche­macie . Wyobraźmy sobie, że dokonaliśmy przekrojenia miseczki wkładki mikrofonowej. Z przodu korpusu za osłoną (1) mikrofonu jest zamontowana membrana elastyczna (2), zakończona meta­lową elektrodą (3), zanurzoną w komorze (4) zawierającej pro­szek węglowy (5).
Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)