DUŻO WIĘCEJ PRZYKŁADÓW

Można jednak przedstawić dużo więcej przy­kładów zmiany kierunku działania korupcji, z początkowo pozytywnego na negatywny.’ Po pewnym czasie korupcja już nie przyspiesza, ale zwalnia, coraz bardziej hamuje proces po­dejmowania decyzji. Według Myrdala i innych autorów, sytuacja taka występuje w niejednym kraju Azji południowo-wschodniej, który wy­rwał się z okowów kolonializmu, ale odziedzi­czył po nim kolonialną biurokrację, jeszcze bar­dziej ją nawet rozdymając. Na przykład łapów­ki, nazywane po angielsku speed money — „pie­niędzmi przyspieszającymi”, przyspieszają pod­jęcie decyzji czy wydanie jakiegoś zezwolenia (w stosunku do decyzji podejmowanych bez ich pomocy) tylko w sposób względny. W skali bez­względnej opóźniają decyzję, ponieważ w miarę upływu lat w swoim zsumowanym oddziały­waniu zwolniły i ooraz bardziej zwalniają działanie całego aparatu biurokratycznego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)