DROGI WYJŚCIA I ZADANIA

Nasze rozważania rozpoczęliśmy od stwier­dzenia, że korupcji nie można lub też nie opła­ca się wypalać ogniem i żelazem. Rezultatem takich brutalnych, radykalnych interwencji byłoby najprawdopodobniej poważne osłabienie ff zdrowej tkanki praktyki społecznej, krąg kon­taktów międzyludzkich oraz możliwości został­by poważnie zawężony, a korupcja istniałaby nadal, przybierając nowe formy i żłobiąc sobie nowe kanały. Przekonaliśmy się też, jak ściśle korupcja wiąże się z ważnymi elementami prak­tyki społecznej, na przykład z brakiem nieod­zownych struktur społecznych i politycznych oraz z potrzebą ich stworzenia. W tej sytuacji środki administracyjne skierowane na zwalcza­nie korupcji mogłyby zniszczyć te potrzeby lub nawet powstające struktury.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)