DOTKLIWY BRAK

Dotkliwy brak wspólnot prze­słania nam dziś kryjące się w nich bardzo na­wet realne- zagrożenia; w dalszym ciągu rozwa­żań będziemy jednak traktowali wspólnoty jako wartość pozytywną z punktu widzenia jedno­stki i społeczeństwa i dopiero na końcu wróci­my do kryjących się w nich niebezpieczeństw. Wyróżniamy dwa zasadnicze typy wspólnot: wspólnoty bezpośrednie oraz ideowe. Członko­wie wspólnoty bezpośredniej znają się osobiście: wiążą ich bezpośrednie związki, znajdują się w ściśle określonym punkcie przestrzeni społecz­nej. Wspólnotą taką może być krąg przyjaciół, zgrany kolektyw pracowniczy, sekta, stowarzy­szenie, klub, spółka, społeczność związana miej­scem zamieszkania litd. Natomiast członkowie wspólnoty ideowej mogą żyć nawet daleko od siebie; świadomość wspólnych interesów, celów, wartości łączy ich niezależnie -od tego, czy zna­ją się osobiście.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)