DOCHODY I KORZYŚCI

Jeśli natomiast dochody ma­terialne oraz korzyści moralne nie zależą wcale lub zależą tylko w niewielkiej mierze od wydaj­ności, a w dodatku te dochody są niskie — w niektórych instytucjach dlatego niskie, bo do dochodów tych już z góry wliczone zostają  do wykorzystania okrężnych dróg zdobycia dodat­kowych dochodów przez spieniężenie swej po­zycji, władzy rozdzielającego dobra, wykorzy­stanie znajomości i tak dalej. Jeśli zaś zaczy­nają upowszechniać się takie mechanizmy to zasada wydajności oraz efektywności społecz­nej w ramach reakcji łańcuchowej coraz bar- ziej traci znaczenie, jej siła motywacyjna i w rezultacie globalna wydajność społeczna zaczy­na spadać wykładniczo, zamknięta w „pułapce społecznej”.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)