DALSZE DZIEJE WYNALAZKU

Znając alfabet Morse a, każdy może z łatwością przekazywać, depesze, ponieważ mani­pulacja kluczem jest. bardzo prosta — nacisnąć i puscic klucz. Wprawni telegrafiści potrafią wykonywać te manipulacje z bły­skawiczną szybkością. Jak wiadomo, genialny wynalazca Tomasz Edison zaczął swą karierę od telegrafisty na stacji kolejowej.O   dalszych dziejach wynalazku telegrafu elektryczne­go; wyjaśnienie działania aparatu Morse’a późniejszej konstrukcji.Telegraf elektryczny według pomysłu Morse’a był najdosko­nalszym jak na owe czasy urządzeniem przydatnym do szybkiego przekazywania wiadomości.. Wydawać więcby się mogło, że przemysłowcy i handlowcy w mig przystąpią do instalowania linii telegraficznych i hojnie wynagrodzą wynalazcę.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)