DALEKOPIS

Dalekopis jest urządzeniem telemechanicznym, w którym na­dawcą wiadomości jest osoba pisząca na klawiaturze podobnej do maszyny do pisania, a odbiorcą urządzenie techniczne — znowu maszyna samopisząca. Zadziwiająco wygląda praca da­lekopisu drukującego odbierany tekst. Klawisze poruszają się samoczynnie, jakby pod uderzeniem palców niewidzialnej ręki.Gdybyśmy nie byli obeznani z telemechaniką, moglibyśmy przy­pisywać to działanie tajemniczym siłom. Postąp techniki w za­kresie telemechaniki jest wprost zdumiewający. Istnieje pewne podobieństwo dalekopisu, do telegrafu klasycz­nego’polegające na tym, że tu i tam do przesyłania znaków wy­korzystuje się kombinacje impulsów elektrycznych prądu stałego przesyłanych po przewodach.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)