CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

Nie­mniej — jeśli uwzględnimy pewne czynniki gos­podarcze i społeczne, może ona być przydatna. Przyjrzyjmy się kilku przykładom takiej prze­miany przebiegającej od układu pozytywnego do negatywnego. Spotyka się specjalistów, według których ko­rupcja może odgrywać pozytywną rplę w kra­jach, gdzie decyzję trzyma w swoich rękach na każdym szczeblu życia gospodarczego i społecz­nego skostniała biurokracja. W takiej sytuacji korupcja może trochę „nasmarować” sztywną, zardzewiałą machinę, otwierając przynajmniej boczne drzwiczki” dla bardziej dynamicznych tendencji społecznych oraz przedsięwzięć hand­lowych mających na celu rozwój gospodarczy. Można przytoczyć przykłady potwierdzające ta­kie sytuacje.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)