CZEKANIE NA SWOJĄ KOLEJ

Dopóki nie ma jeszcze dostatecznej ilości szczepionki dla wszystkich zacho­wany kooperujące polega na tym, że człowiek spokojnie czeka na swoją kolej, nie starając się wyprzedzić innych za pomocą protekcji,’ prze­kupstwa czy powoływania się na rzekome przy­wileje. Kiedy natomiast jest już dostateczna ilosc szczepionki, dobro indywidualne oraz ogól­ne pokrywa się Na tym etapie ani nie ma po­trzeby; ani możliwości stosowania strategii ko­operacyjnych. Jeszcze później, kiedy szczepie­nia są już tak rozpowszechnione, że — jak sie przekonaliśmy — indywidualnym interesie lezy unikanie szczepienia, to przeciwna po­przedniej strategia kooperacyjna polega na tym, by człowiek nie starał się za pomocą protekcji, przekupstwa czy powoływania się na rzekome przywileje trafić poza kolejnością w szeregi , którzy zostają zwolnieni od obowiązkowe­go szczepienia.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)