CHORA TKANKA SPOŁECZEŃSTWA

Nie zgadzam się więc z tymi, którzy korup­cję chcą po prostu wydąć jak chorą tkankę z ciała społeczeństwa, ani też z poglądami węż­szego kręgu specjalistów, według których ko­rupcja jest zjawiskiem zdecydowanie pożytecz­nym lub /też przynoszącym więcej korzyści niż szkód. W rzeczywistości korupcja nie jest zja­wiskiem statycznym, lecz dynamicznym, zmien­nym. Związana jest ona zazwyczaj z procesami gospodarczymi fi społecznymi, a w początkowym stadium tych procesów splata się w większości z momentami pozytywnymi, później zaś z coraz większą liczbą elementów negatywnych, przez co jej oddziaływanie jest coraz szkodliwsze. Po przekroczeniu pewnego punktu wyzwala się re­akcja łańcuchowa korupcji i wtedy już bardzo trudno zatrzymać jej pustoszące działanie. Jest to jednak reguła zbyt uproszczona i nie obo­wiązująca we wszystkich przypadkach.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)