CENTRALE AUTOMATYCZNE TYPU MIEJSKIEGO

Rozróżniamy centrale automatyczne typu miejskiego, wiejskiego i abonenckie. Najbardziej rozbudo­wane są centrale miejskie przeznaczone do obsługi wielu tysięcy abonentów. Umożliwiają – one jednoczesne prowadzenie dużej liczby rozmów. Do centrali miejskiej włączone są również nu­mery zbiorowe, na przykład dużych instytucji posiadających wewnętrzną sieć telefoniczną i własną centralę, zwaną abonen­cką, współpracującą z automatyczną centralą miejską. Pojemność central abonenckich waha się w granicach od 10 do około 1000 numerów. Rozmowy przychodzące z miejskiej sieci telefonicznej do centrali abonenckiej są obsługiwane przez telefonistkę tak zwanej oentrali awizo. Załączony rysunek 52 przedstawia wygląd zewnętrzny takiej centralki o. najmniejszej pojemności — 5 nu­merów.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)