Kategoria: Trzy razy tele

SPRAWDZENIE DZIAŁANIA

Stało się wszakże inaczej. Twórca telegrafu, zanim jego wynalazek spotkał , się z pełnym uznaniem, zniósł wiele upokorzeń i niepowodzeń finansowych. W roku 1873 Morse po wielokrotnym sprawdzeniu działania swojego aparatu zwrócił się do Kongresu

W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE

Dopiero w zimie 1843 roku dzięki powtórnej uchwale Kongresu, rozpoczęto budowę pod kierownictwem wynalazcy pierwszej linii telegraficznej pomiędzy Waszyngtonem a Baltimore. Czynna linia telegraficzna wkrótce przyniosła Samuelowi – sławę i pożądane pieniądze/Wieści o jego telegrafie

ZMAGANIA TECHNIKI

Wkrótce rozpoczęto próby połącze­nia przewodami dwóch kontynentów: Europy z Ameryką — Sta­rego Świata z Nowym Światem. Usiłowano kilkakrotnie przełożyć kabel na dnie Oceanu Atlantyckiego, ale próby te kończyły się niepowodzeniem. Zmagania^ techniki z żywiołem były bardzo

OD CZASÓW MORSE’A

Tymczasem powiodły się próby ułożenia kabla podwodnego. Morse dożył sędziwego wieku. Gdy zmarł, wieść o śmierci twórcy telegrafu w mgnieniu oka obiegła świat.Rozpatrzymy z kolei dokładniej działanie urządzeń nadawczo- odbiorczych stosowanych ongiś powszechnie w służbie łączności.Współczesne

NAJPROSTSZY ZESTAW

Mamy tu pokazany najprostszy zestaw urządzeń służących do nadawania i odbierania wiadomości. Składa się on z kilku głów­nych elementów: zespołu nadawczego,-  przewodów liniowych, urządzenia odbiorczego,   baterii galwanicznych (jako źródeł energii elektrycznej).Rozpatrywany.zestaw urządzeń jest oparty na rozwiązaniu za­projektowanym

SPRĘŻYNKA SPIRALNA

Sprężynka spiralna utrzymuje klucz W sta­łej pozycji (zwarcie styków c—d).. Przewody (tzw. tor) łączące urządzenie nadawcze z odbiorczym składają się z jednego prze­wodu izolowanego, drugi przewód może stanowić ziemia. Zestaw odbiorczy jest bardziej rozbudowany. Główną jego

NALEŻĄ DO HISTORII

Morsy” należą już do historii telegrafii. Dzisiaj wyparły je prawie całkowicie nowocześniejsze aparaty zwane dalekopisami. Wvqląd zewnętrzny dalekopisu przypomina maszynę do pisania, ale całe urządzenie jest bardziej skomplikowane, ponieważ służy do nadawania i odbioru tekstu

PRZEZ OCEAN

Dno oceanu nie jest równe. Ma liczne , wgłębienia, rowy i nieregularne wzniesienia. Głębia oceanu sięga . do czterech tysięcy metrów. Na dnie panuje olbrzymie ciśnienie. Przewody przeznaczone do ułożenia na dnie oceanu muszą -bardzo

POMOC CHEMII

Bardziej odporną izolację zastosował w 1842 r. ro­syjski konśtruktor-elektryk. Jakobi, który.ułożył w Petersburgu kabel telegraficzny długości ponad 2 km na dnie, rzeki Newy. Izolacja tego kabla była wykonana z wosku i talku oraz przesy­conej smołą

W MIARĘ GROMADZENIA DOŚWIADCZEŃ

Samuel Morse, zajmował się również próbami układania pod­wodnych linii telegraficznych na terenie portu nowojorskiego i osiągnął dobre wyniki. Przy tej okazji oznajmił pewnego razu. Chociaż łączność telegraficzna przez Ocean Atlantycki dla wie­lu ludzi wydaje się niemożliwa, to