Kategoria: Trzy razy tele

SPOSOBY SYGNALIZACJI

Sposoby sygnalizacji, czyli telegrafowania, były- różne na prze- strzeni dziejów ludzkich. Historia przekazuje nam wiadomości o  stosowaniu pewnych sposobów sygnalizacji w starożytnej Gre-. cji i Persji. Używano do tego celu chorągiewek sygnalizacyjnych lub płonących ognisk rozkładanych

ZALEŻNIE OD POŁOŻENIA

Zależnie od położenia belki i skrzydeł można było przekazać kilkadziesiąt znaków umownych — liter i cyfr. W Europie wybudowano szereg „linii telegraficznych” działają­cych na zasadzie pomysłu Klaudiusza Chappe. Posługiwano się nimi jeszcze w XIX wieku (do 1850

SZANSA ELEKTRYCZNOŚCI

Elektryczność dawała szansę „błyskawicznego” przekazywania wiadomości za pomocą przewodów na znaczną odległość. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku znakomite prace Michała Fara­daya rzuciły nowe światło na zjawiska magnetyczne i elektro­magnetyczne. Wielki odkrywca w tym czasie

ZA KAŻDYM RAZEM

Proponuję więc powtórzyć genialne do­świadczenie Faradaya, aby złożyć hołd pamięci tego wielkiego fizyka-samouka. Faraday wykorzystał magnes sztabkowy, który był znany wcześniej, zwojnicę z drutu i galwanometr. Wkładając i wyjmu­jąc magnes ze zwojnicy, której końce były dołączone

W OSTATNIM PRZYPADKU

W ostatnim przypadku będziemy mieli dwa obwo­dy. Jeśli w obwodzie elektromagnesu zasilanego ze zrodła prąciu będziemy zmieniać wartość natężenia, przez co ulegnie zmianie wielkość strumienia magnetycznego, to w obwodzie wtórnym powstanie prąd indukcyjny. Zjawisko powstawania prądu

NADANIE JEDNEGO SŁOWA

Nadanie jednego słowa „telegrafem elektrostatycznym” trwało do piętnastu minut.Na odmiennej zasadzie fizycznej działał telegraf skonstruowany w Petersburgu przez rosyjskiego fizyka Pawła Szyllinga (r. 1832). W jego telegrafie wykorzystywało się tylko dwa przewody. Ze strony nadawczej

KILKA KOMBINACJI

Litery oznaczano za pomocą kombinacji kilku’ odchyleń igiełki w prawo lub w lewo. Wadą opisanych telegrafów elektrycznych było ich powolne działanie i mała sprawność.W pierwszym aparacie telegraficz­nym mechanizm samopiszący za­miast kropek i kresek stawiał zygza­ki, z

TELEGRAF SAMOPISZĄCY

Uchwyt, do ołówka. -Wąską taśmę papierową przesuwał mechanizm ze­garowy. Aparat był zasilany z baterii galwanicznej za pośred­nictwem klawisza telegraficznego, zwanego później kluczem Morse a. Klucz taki służył również do zamykania i rozwierania obwodu elektrycznego, doprowadzającego.prąd do

PROSTA CZYNNOŚĆ

Nadawanie telegramów za pomocą alfabetu Morse’a nie jest czynnością skomplikowaną. Naciskając klucz K w stacji nadawczo-odbiorczej, zamyka się przez styki a—b obwod prądu, który płynie z baterii galwanicznej przez ten klucz i przewód linii telegraficznej, następnie przez

DALSZE DZIEJE WYNALAZKU

Znając alfabet Morse a, każdy może z łatwością przekazywać, depesze, ponieważ mani­pulacja kluczem jest. bardzo prosta — nacisnąć i puscic klucz. Wprawni telegrafiści potrafią wykonywać te manipulacje z bły­skawiczną szybkością. Jak wiadomo, genialny wynalazca Tomasz Edison