Kategoria: Trzy razy tele

ZNANA DZIŚ OBSŁUGA

Dziś już zżyliśmy się z telegrafem i telefonem. Wiemy, jak ogromne usługi oddają elektryczne środki łączności. Istotne jest .również to, ze ob­sługa aparatu telefonicznego jest przykładem doskonałej prostoty. Wystarczy podnieść słuchawkę, a natychmiast wiele czynności

RÓŻNE DOMYSŁY

Dowiecie się, jak Wasi koledzy spotykając się na za­jęciach kółka zainteresowań poznawali urządzenia telekomunikacyjne, ekspe­rymentowali i konstruowali sprzęt przydatny do ćwiczeń i zabaw. W pewnej szkole było kilku zapalonych miłośników majsterkowania. ChtoP- cy potrafili nie tylko

DONIESIENIA PRASY

Jedni uważali, że lina stanowiła tylko „pas bezpie­czeństwa”, inni natomiast sądzili, że gdyby kosmonauta’ odczepił się od niej, ^ to nie mógłby powrócić na statek, lecz poleciałby ku Ziemi. Jeden z chłop­ców utrzymywał, że kosmonauta

PIERWSZORZĘDNE ZNACZENIE

„Tam będziemy mogli — powiedział nauczyciel — zastanowić się nad wieloma zagadnieniami. Astro­nautyka bowiem związana jest z licznymi dziedzinami nauki i techniki. Pierw­szorzędne znaczenie mają tu liczne działy techniki, wielką rolę odgrywa me­dycyna, biologia, astronomia.Jeśli

W TOKU DYSKUSJI

Aby odkryć rzeczy nowe, musimy dobrze poznać historię wynalazków, przypomnieć, jak pracowali ich twórcy”. W toku dyskusji .nad propozycją nauczyciela ustalono wstępny program zajęć oraz terminy zebrań kółka. Powołano do życia trzy sekcje: rakietową, biologiczną oraz

JEDNOSTKI NATĘŻENIA, NAPIĘCIA I ODPORNOŚCI

Podstawową jednostką napięcia jest jeden volt (V) Za jednostkę natężenia prądu przyjęto amper (A)W teletechnice spotykamy często prądy o natężeniu tysiąc, a nawet milion razy mniejszym od jednego A .Są to:jeden miliamper (1 mA); 1 mA

OMOMIERZ WARSZTATOWY

Omomierz warsztatowy. Jednym z omomierzy jest popularny omomierz typu OME3. Skala oma- mierzą posiadk podziałki od 0 dq oo. Praktycznie odczyt odbywa się w gram cach od 0 do 100 000 omów. W zależności od rzędu

PRZEWODY TELETECHNICZNE

Drut dzwonkowy — symbol: FDdz. Stosuje się go do budowy instalacji dzwonkowych. Żyłę stanowi drut stalowy miękki ocynowony, otoczony rów­nolegle nałożonymi nitkami z grubej przędzy bawełnianej dwuwarstwowo. Napięcie znamionowe do 24 V, średnica żyły —

TELEGRAFIA

O   środkach łączności stosowanych w czasach, gdy nie znano elektryczności. Współczesne urządzenia do porozumiewania się na odległość działają dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej umożliwiają­cej przekazywanie odpowiednich sygnałów informacji. Prąd elek­tryczny okazał się najdoskonalszym „środkiem transportowym” do przesyłania

POROZUMIEWANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zanim jednak dowiemy się, w jaki sposób porozumiewano się na odległość, w zamierzchłych czasach, odpowiemy na pytanie, co oznacza .słowo „telegrafia”. Jest to wyraz złożony z „tele” i „grafia’. „Graphein” — znaczy po grecku „pisać”,