BURZLIWY ROZWÓJ

Jednakże od V, a zwłaszcza od IV wieku p.n.e. w wyniku politycznego rozpadu oraz burzliwego rozwoju gospodarczego tu także, jak epidemia, zaczęła się szerzyć korupcja. Roz­wijała się ona aż do czasów Imperium Rzym­skiego, w którym namiestnicy prowincji, wła­ściciele manufaktur, dzierżawcy państwowych kopalń, lasów, poborcy podatków i ceł stwo­rzyli pierwszy wielki, dobrze znany „złoty wiek” korupcji komercyjnej, przekupującej władzę w osobach jej przedstawicieli. W tym samym okresie przejawiała się również na większą skalę korupcja polityczna, w ramach której nie człowiek interesu kupuje urzędnika lub polityka, ale polityk kupuje i przekupuje masy ludowe, swych wyborców w celu zdoby­cia lub utrzymania władzy.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)