APARATY TELEKOPIOWE

Aparaty telekopiowe wykorzystuje się również do przesyłania telegramów w postaci fotokopii pisma.’Jednak najszersze zasto­sowanie aparaty telekopiowe posiadają w służbie agencji praso­wych, które posługują się nimi do przesyłania materiałów ilu­stracyjnych do dzienników i czasopism. Przeanalizujmy w ogólniejszym zarysie działanie- aparatu nadawczego. Jak .widzimy, przekazywana ilustracja bądź list jest umieszczony na wałku poruszanym za po­mocą specjalnego mechanizmu sprzężonego z wałkiem pociągo­wym przemieszczającym system oświetleniowo-optyczny wzdłuż osi wałka., Wąski strumień światła padający na ilustrację po, od­biciu od jej powierzchni trafia za pośrednictwem odrębnej so­czewki, na powierzchnię fotokomórki, która przetwarza impulsy świetlne na sygnały elektryczne, wzmacniane przed wysłaniem linią przewodową do urządzenia odbiorczego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)