ABY OBNIŻYĆ ODPORNOŚĆ

Aby obniżyć oporność uzwojenia, mo­glibyśmy przewinąć uzwojenie elektromagnesu drutem o więk­szej średnicy. Uzyskamy wówczas większe natężenie prądu przy obniżonym napięciu, ale z tym jest sporo roboty. Decyzję ostateczną pozostawiamy młodym konstruktorom. Opisany typ przekaźnika jest tylko jedną z wersji różnorod-; nych rozwiązań konstrukcyjnych.Przekaźniki stosowane w układach automatyki posiadają w za­leżności od przeznaczenia odpowiednią konstrukcję zarówno mechaniczną, jak i elektromagnetyczną. Cechuje je również różna czułość — przez co rozumiemy moc niezbędną do ich wysterowania, która dla przykładu w przekaźnikach telekomu­nikacyjnych waha się w granicach od 0,5 do. 0,005 W.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)